Petra PMKT

Gezondheid

Petra PMKT
Vanuit het Voel Je Goed Centrum biedt PETRA PMKT PsychoMotorische Kindertherapie voor kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. PMKT is er voor kinderen die vastlopen in de ontwikkeling op wat voor manier dan ook. Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen in het leven van een kind, die ervoor zorgen dat het kind vastloopt. Denk bijvoorbeeld aan: scheiding van ouders, ziekte, overlijden, autisme, ASS, AD(H)D, faalangst, onzekerheid, pesten enzovoorts.

Ook kunnen er zich op andere manieren traumatische gebeurtenissen voordoen, die impact hebben op het leven van het kind/de jongere. Gebeurtenissen uit het leven van het kind, die voor het kind moeilijk is om zonder hulp te verwerken. PMKT zorgt ervoor dat kinderen zich bewust worden van hoe ze denken en hoe ze doen, dit ontstaat door middel van spel en bewegen, en aan de hand daarvan leren zij door middel van spel en bewegen hiermee om te gaan en te accepteren hoe ze denken en hoe ze doen.

Een voorbeeld uit de praktijk:
We (therapeut en kind) verzamelen allemaal zachte ballen en leggen deze door de zaal. We krijgen allebei een blinddoek om en moeten elkaar proberen af te gooien. Hier komt spanning en vertrouwen bij kijken. Spanning omdat je niets ziet en daardoor gemakkelijk af gegooid kan worden en vertrouwen omdat je wel eerlijk moet zijn als je af gegooid wordt. Maar ook focus, wat gebeurt er in je lijf? En wat heb je nodig om je doel te bereiken? Deze gevoelens worden dan weer gekoppeld aan gebeurtenissen buiten de praktijk.

Een traject bij PETRA PMKT bestaat uit drie fases: onderzoeksfase, verdiepingsfase en de transfer. Een traject duurt meestal tussen 15 tot 30 sessies, dit hangt af van de situatie.

PETRA PMKT biedt ook outdoor weerbaarheidstraining aan, dit noemen we KidzKr8. Dit is in groepsverband en wordt verzorgd door een team van therapeuten en trainers. Dit vindt plaats op een externe locatie.

PETRA PMKT werkt naast PMKT en KidzKr8 met verschillende andere methoden.