Ergopraktijk de Jong

Gezondheid

Ergopraktijk De Jong
Word u in uw dagelijkse leven beperkt door gezondheidsproblemen? Of merkt u dat u meer en meer hulp van uw omgeving nodig heeft? Als ergotherapeut kan ik u helpen uw zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden. Zodat u de activiteiten kunt blijven doen die het leven de moeite waard maken.

Wie ben ik, en wat doe ik als ergotherapeut
Ik ben Nella de Jong, vrijgevestigd ergotherapeut en praktijkeigenaar van Ergopraktijk De Jong. Ik help mensen hun doelen te bereiken wanneer de gezondheid dat belemmert. Regie over het eigen leven (terug) te nemen is het doel. En dat is het meest effectief wanneer het aansluit op uw dagelijks leven.

Waarmee zou ik u bijvoorbeeld kunnen helpen?
Adviseren, kiezen en instrueren van hulpmiddelen, zoals aangepaste fiets of scootmobiel

  • Omgaan met een dreigende overspannenheid, burn-out of geheugenproblemen
  • Inventariseren en adviseren over woningaanpassingen bij handicap of ouderdom
  • Adviseren over beter zitten of liggen, of veiliger lopen
  • Energie beter leren verdelen bij een chronische ziekte of virusinfectie of herseninfarct.

Er is veel meer mogelijk dan u zou denken. Samen onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om uw beperkingen zo goed mogelijk op te vangen in het dagelijks leven. We kijken naar bezigheden, leefstijl, huis, regelzaken en al het andere dat kan helpen.  Uw vragen en wensen zijn het uitgangspunt.

 Ziet u uw hulpvraag niet in bovenstaande beschrijvingen staan, maar denkt u wel baat te hebben bij ergotherapie? Stuur dan een email en dan kijken we samen verder.