Horizon Begeleiding

Coaching

Horizon begeleiding biedt specialistische, individuele begeleiding aan jongeren en (jong) volwassenen die zijn vastgelopen in het maatschappelijk functioneren thuis, op school, in het werk of bij andere dagbesteding. Dit gebeurt vaak als gevolg van complexe, psychiatrische problematiek. Wij begeleiden in de directe leefomgeving van de cliënt en op de oefenlocaties in Leeuwarden, Groningen en Assen. Vanuit oprechte betrokkenheid creëren wij ontwikkelingsmogelijkheden op een manier en in een tempo dat bij hen past. Het doel is dat jongeren voldoende eigen regie krijgen en kunnen participeren op maat. Om zorg en participatie op maat te kunnen bieden, is het essentieel om aan te sluiten bij de zorgvraag en het ontwikkelniveau van de cliënt. Wij zoeken samen met hen naar manieren om maatschappelijk uitval te voorkomen of te herstellen. Er is altijd een oplossing om weer in ontwikkeling te komen; door het doorbreken van vaste patronen en door de omgeving aan te passen aan de cliënt zien wij altijd perspectief voor participatie: voor iedereen is er een plek in de maatschappij.

Piety Baarda
Begeleiding van jongeren en jongvolwassenen

piety.baarda@horizonbegeleiding.nl
www.horizonbegeleiding.nl

06-40181357

 

Meer artikelen

De Grietenij

De Grietenij

Bij De Grietenij kunt u een combinatie van verschillende behandelingen verwachten zoals Klassieke Homeopathie, mediumschap en ...

Wat betekent de nieuwe privacy-wetgeving voor de kleine ondernemer?

Wat betekent de nieuwe privacy-wetgeving voor de kleine ondernemer?

Wat betekent de komende Algemene Verordening Gegevensbescherming voor mijn bedrijf? Moet ik maatregelen nemen om aan deze AVG te kunnen

Autosnomos

Autosnomos

Vaktherapeut en coach José Visser heeft jarenlang ervaring opgedaan binnen de jeugd GGZ en Jeugdhulp. Met haar praktijk AutosNomos ...

Huwelijkstrainer

Huwelijkstrainer

Is je relatie niet meer wat je ervan verwachtte? Heb je steeds weer ruzies over dezelfde onderwerpen? Geld, de opvoeding van de ...