Horizon Begeleiding

Coaching

Vanuit onze begeleidingslocaties in Friesland, Groningen en Drenthe biedt Horizon begeleiding specialistische begeleiding aan kinderen vanaf de basisschoolleeftijd tot en met (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), angststoornis of daarmee vergelijkbare problematiek en daardoor ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling op een of meerdere levensgebieden , in de vorm van individuele begeleiding, educatie en/of het doen van een domein overstijgende analyse.
Vertrekpunt van alle activiteiten is de vraag van het kind, de jongere of (jong)volwassene, waarbij zorg op maat geboden wordt. Wij zoeken samen naar manieren om (weer) in ontwikkeling te komen en te kunnen participeren in de maatschappij op een tempo en wijze die bij hem/haar past.
Onze begeleiding is domein overstijgend en is altijd op ontwikkeling gericht.

Horizon Begeleiding
Specialistische begeleiding, educatie en analyse

info@horizonbegeleiding.nl
www.horizonbegeleiding.nl
050 280 1065