Horizon Begeleiding

Coaching

Horizon begeleiding biedt specialistische, individuele begeleiding aan jongeren en (jong) volwassenen die zijn vastgelopen in het maatschappelijk functioneren thuis, op school, in het werk of bij andere dagbesteding. Dit gebeurt vaak als gevolg van complexe, psychiatrische problematiek. Wij begeleiden in de directe leefomgeving van de cliënt en op de oefenlocaties in Leeuwarden, Groningen en Assen. Vanuit oprechte betrokkenheid creëren wij ontwikkelingsmogelijkheden op een manier en in een tempo dat bij hen past. Het doel is dat jongeren voldoende eigen regie krijgen en kunnen participeren op maat. Om zorg en participatie op maat te kunnen bieden, is het essentieel om aan te sluiten bij de zorgvraag en het ontwikkelniveau van de cliënt. Wij zoeken samen met hen naar manieren om maatschappelijk uitval te voorkomen of te herstellen. Er is altijd een oplossing om weer in ontwikkeling te komen; door het doorbreken van vaste patronen en door de omgeving aan te passen aan de cliënt zien wij altijd perspectief voor participatie: voor iedereen is er een plek in de maatschappij.

Piety Baarda
Begeleiding van jongeren en jongvolwassenen

piety.baarda@horizonbegeleiding.nl
www.horizonbegeleiding.nl

06-40181357